VÝCVIK

V Ý C V I K     D E E P    I M A G E R Y   pro  ČR  a  SR
HLUBINNÁ IMAGINACE – PROCES OSOBNÍHO TOTEMU®

Výcvik vás připraví na individuální provázení druhých procesem osobního totemu Personal Totem Pole Process®.

Abychom získali kapacitu na provázení cestami deepimagery patřičným způsobem, je nezbytné poznat svá vlastní zranění a stíny a uzdravit je nebo je transformovat. Proto se výcvik ZAMĚŘUJE NA VÁŠ VLASTNÍ PROCES. Různost lidí v rámci skupiny obvykle funguje jako katalyzátor pro zviditelnění vzorců našich reakcí. S pomocí zvířat je možné prozkoumat jejich původ a transformovat je. Váš vlastní růst a uzdravování vytváří základnu, na které  závisí KVALITA VAŠÍ SCHOPNOSTI PROVÁDĚT PROCESEM DRUHÉ.

Výcvik nabízí velmi intenzívní sebezkušenostní a současně vysoký výukový standard. Je zaručen dostatečný prostor a čas na individuální proces každého účastníka, taktéž dostatečný prostor na vlastní praxi.

Klíč k osvojení si této metody je plně se odevzdat svému vlastnímu léčivému procesu, kde zásadně, někdy vážně a někdy hravě navazujete a prohlubujete vztah s vnitřními zvířaty. Respektování a úcta ke zvířatům a k člověku, který je provázen, je podstatou přístupu. Provázení procesem je založeno na nezasahování ze strany průvodce a na schopnosti rozpoznat, kdy ho samotného rozhodil klientův proces a co v takové situaci dělat.

Výcvik trvá TŘI ROKY. Každý rok se skládá ze tří pětidenních bloků (jeden blok je vždy středa až neděle).  Je důležité, aby skupina byla konstantní po celé tři roky. Proto jsou základními požadavky na účastníky zachování kontinuity a ochota vydat se do hlubokých procesů.

Výcvik v metodě Deep Imagery – vnitřní cesty je CERTIFIKOVÁN asociací Deep Inner Space.

PRAKTICKÉ INFORMACE K VÝCVIKU

SEMINÁŘE PRO OCHUTNÁNÍ