PRAKTICKÉ informace

PRAKTICKÉ INFORMACE – PODMÍNKY VÝCVIKU   //    MOŽNOST OCHUTNÁVKY ZDE

4. běh výcviku: 2022 – 2025 – přihlášky otevřeny! 

začátek výcviku 14. – 18.  září 2022 

následující termíny:  18. – 22. 1. 2023,   24. – 28. 5. 2023,   20. – 24. 9. 2023 a dále v režimu leden, květen, září. 

Výcvik je intenzívní: 9 x pětidenní blok v průběhu tří let, mezi bloky 1x on-line večer, praxe mezi bloky, je veden v angličtině a tlumočen do českého jazyka.

Výcvik vede Raffaella Mayana Romieri (Vídeň, Rakousko)

PŘEDPOKLADY VÝCVIKU

  • kontinuita a ochota zapojit se do hlubokých procesů
  • předchozí zkušenost s Hlubokou imaginací (účast na semináři DI nebo vedené cestě v individuálním rámci)
  • předchozí zkušenost s prací s lidmi výhodou
  • předchozí zkušenost na své vlastní cestě sebe-uvědomění
  • ochota a schopnost jednat na základě své vlastní zodpovědnosti

OBSAH  VÝCVIKU

  • čakrová zvířata a rada
  • zvířata čtyř způsobů vědění (myšlení, vnímání, cítění a představivost) a rada
  • zvířata smyslů (zrak, sluch, čich, chuť, dotyk)
  • cesty do snů a polaritní práce
  • vztahové cesty dvou lidí

Pracujeme jak ve velkém kruhu celé skupiny, tak ve skupinkách po dvou, kde můžete cvičit a prozkoumávat své vlastní kvality vedení. Zpětná vazba bez posuzování tvoří důležitou základnu pro možnost učit se ze zkušenosti.

VLASTNÍ PROCES & VEDENÍ

Během celého výcviku mezi jednotlivými moduly:
Alespoň dvě setkání účastníků ve dvojicích za účelem cvičení vedení a prohloubení vlastního procesu cestováním (možnost přes Skype či telefon)

1. rok: Navíc alespoň 6 vlastních cest v individuálním rámci, vedených certifikovaným průvodcem Hluboké imaginace
2 + 3. rok: Navíc alespoň 6 vlastních cest v individuálním rámci, vedených certifikovaným průvodcem Hluboké imaginace, a alespoň 8 vedení jedné osoby, včetně dokumentace

Účast ve výcviku je na konci třetího roku stvrzena certifikátem od rakouské asociace Deep Inner Space.

POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY

Výcvik probíhá v 9 pětidenních částech  během 3 let. Skupina je uzavřenou vyvíjející se jednotkou. Účastníci se zavazují k zachování kontinuity, absolvování celého výcviku a k ochotě vydat se do hlubokých procesů.
Jednotlivé bloky na sebe navazují. Vynechání modulu je možné doplnit 3 individuálními cestami s lektorkou (možno i po skype). Navíc je potřeba doložit  2 cesty v roli průvodce s druhým účastníkem výcviku.  Absence je možná jednou za výcvik. Řeší se pak individuálně.

MÍSTO
bude upřesněno

CENA
roční školné € 1.700
ubytování & plná penze – 4dny/noci – (cca 700-900Kč/den)

PŘIHLÁŠKA
Pro přihlášku pište na marketa.krausova@gmail.com.
Součástí přihlášky je motivační dopis, kde můžete uvést životní historii, jak se cítíte v životě, v rodině, v práci, s přáteli, vaše sny a vize, minulé události, které byste chtěl/a hlouběji prozkoumat a především popiště vaši motivaci k výcviku. Tyto informace jsou důvěrné a jsou pouze pro lektorku a její práci při výcviku. Tento dopis pošlete v angličtině nebo němčině.  Přihlášku pak zašlete na adresu uvedenou na formuláři.
Potvrzení vaší přihlášky obdržíte emailem spolu s číslem účtu, kam zaslat zálohovou platbu. Vaše přihláška je platná, jakmile obdržíme zálohovou platbu.

PLATBA
Při přihlášení se hradí zálohová platba € 400, která vám bude odečtena z poslední platby školného. Školné se hradí v ročních platbách (€ 1.700) a je splatná vždy 2 měsíce před začátkem prvního bloku výcviku v daném ročníku. Platbu je možné rozložit do 3 plateb se splatností vždy měsíc před každým blokem s navýšením 5%. Tuto možnost rozložené platby je nutné předem dohodnout.

storno podmínky: V případě zrušení účasti dříve než 3 měsíce před začátkem výcviku se vrací zálohová platba snížená o manipulační poplatek € 80. Při pozdějším zrušení / nedokončení / přerušení výcviku se školné nevrací a závazek uhradit celý výcvik trvá.

1. výcvik: duben 2016 – říjen 2018 – 10 absoloventů
2. výcvik:  listopad 2016 – únor 2019 – 11 absoloventů
3. výcvik: červen 2020 – únor 2023 – stále probíhá

SEMINÁŘE PRO OCHUTNÁNÍ