PRAKTICKÉ informace

PRAKTICKÉ INFORMACE – PODMÍNKY VÝCVIKU   //    MOŽNOST OCHUTNÁVKY ZDE

lektorka: Raffaella Mayana Romieri (Vídeň, Rakousko)
certifikace: certifikát IIVR – International Institute of Visualization Research

výcvik je veden v angličtině a tlumočen do českého jazyka
výcvik je velice intenzívní: 9 x pětidenní blok v průběhu tří let, praxe mezi bloky 

1. výcvik: duben 2016 – říjen 2018 – PROBÍHÁ, přihlášky uzavřeny
2. výcvik:  listopad 2016 – únor 2019 – PROBÍHÁ, přihlášky uzavřeny

3. výcvik: 2019 – 2021 – přihlášky otevřeny! 

 1. rok 2019:    20. – 24. února,     19. – 23.června,     9. – 13. října
 2. rok 2020:      5. – 9. února,        17. – 21.června,     7. – 11. října
 3. rok 2021:   10. – 14. února,      16. – 20.června,     6. – 10. Října

PŘEDPOKLADY VÝCVIKU

 • kontinuita a ochota zapojit se do hlubokých procesů
 • předchozí zkušenost s Hlubokou imaginací (účast na alespoň dvou seminářích nebo tří vedených cest v individuálním rámci)
 • předchozí zkušenost s prací s lidmi výhodou
 • předchozí zkušenost na své vlastní cestě sebe-uvědomění
 • ochota a schopnost jednat na základě své vlastní zodpovědnosti

OBSAH  VÝCVIKU

 • čakrová zvířata a rada
 • zvířata čtyř způsobů vědění (myšlení, vnímání, cítění a představivost) a rada
 • zvířata smyslů (zrak, sluch, čich, chuť, dotyk)
 • cesty do snů a polaritní práce
 • vztahové cesty dvou lidí

Pracujeme jak ve velkém kruhu celé skupiny, tak ve skupinkách po dvou, kde můžete cvičit a prozkoumávat své vlastní kvality vedení. Zpětná vazba bez posuzování tvoří důležitou základnu pro možnost učit se ze zkušenosti.

VLASTNÍ PROCES & VEDENÍ

Během celého výcviku mezi jednotlivými moduly:
Alespoň dvě setkání účastníků ve dvojicích za účelem cvičení vedení a prohloubení vlastního procesu cestováním (možnost přes Skype či telefon)

1. rok: Navíc alespoň 6 vlastních cest v individuálním rámci, vedených certifikovaným průvodcem Hluboké imaginace
2 + 3. rok: Navíc alespoň 6 vlastních cest v individuálním rámci, vedených certifikovaným průvodcem Hluboké imaginace, a alespoň 8 vedení jedné osoby, včetně dokumentace

Účast ve výcviku je na konci třetího roku stvrzena certifikátem od Mezinárodního institutu pro výzkum vizualizace (USA).

POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY

Výcvik probíhá v 9 pětidenních částech  během 3 let. Skupina je uzavřenou vyvíjející se jednotkou. Účastníci se zavazují k zachování kontinuity, absolvování celého výcviku a k ochotě vydat se do hlubokých procesů.
Jednotlivé bloky na sebe navazují. Vynechání modulu je možné doplnit 3 individuálními cestami s lektorkou (možno i po skype). Navíc je potřeba doložit  2 cesty v roli průvodce s druhým účastníkem výcviku.  Absence je možná jednou za výcvik. Řeší se pak individuálně.
Pokud se výcvik nenaplní do jeho otevření, posune se začátek výcviku na 19.-23.června 2019.

MÍSTO
V ČR,  přesné místo bude upřesněno.

CENA
roční školné € 1.700 (cca 43.000 Kč )
ubytování & plná veget. penze – 4dny/noci – (cca 750Kč/den)

PŘIHLÁŠKA
Přihláška zde ke stažení, případně pište na marketa.krausova@gmail.com.
Součástí přihlášky je motivační dopis, kde můžete uvést životní historii, jak se cítíte v životě, v rodině, v práci, s přáteli, vaše sny a vize, minulé události, které byste chtěl/a hlouběji prozkoumat a především popiště vaši motivaci k výcviku. Tyto informace jsou důvěrné a jsou pouze pro lektorku a její práci při výcviku. Tento dopis pošlete v angličtině nebo němčině.  Přihlášku pak zašlete na adresu uvedenou na formuláři.
Potvrzení vaší přihlášky obdržíte emailem spolu s číslem účtu, kam zaslat zálohovou platbu. Vaše přihláška je platná, jakmile obdržíme zálohovou platbu.

PLATBA
Při přihlášení se hradí zálohová platba € 400, která vám bude odečtena z poslední platby školného. Školné se hradí v ročních platbách (€ 1.700) a je splatná vždy 2 měsíce před začátkem prvního bloku výcviku v daném ročníku. Platbu je možné rozložit do 3 plateb se splatností vždy měsíc před každým blokem s navýšením 5%. Tuto možnost rozložené platby je nutné předem dohodnout.

storno podmínky: V případě zrušení účasti dříve než 3 měsíce před začátkem výcviku se vrací zálohová platba snížená o manipulační poplatek € 80. Při pozdějším zrušení / nedokončení / přerušení výcviku se školné nevrací a závazek uhradit celý výcvik trvá.

SEMINÁŘE PRO OCHUTNÁNÍ