Lektoři

LIDÉ

Raffaella Mayana Romieri (Rakousko) – vede v ČR semináře a výcviky

Certifikovaná Deep Imagery průvodkyně a odborná lektorka výcviků Personal Totem Pole Process® (proces osobního totemu)
Mayana

Mayana se narodila a žije ve Vídni v Rakousku. Spolupracuje se Stevem Gallegosem více než 10 let, spolu s ním i sama lektoruje výcviky a workshopy. Provádí druhé na cestě léčení a osobnostího růstu. Vede prožitkové semináře v Rakousku, Německu, České republice a Makedonii.

„Jsem velmi vděčná za svá vnitřní zvířata, jejich vedení, moudrost a schopnost mi ukázat cestu, která se skládá z jednotlivých kroků. Každý krok vede k dašímu kroku a ten k dalšímu. Ani jeden krok se nedá vynechat na cestě růstu k hluboké lidskosti, která přesahuje myšlenkové koncepty nebo naučené vzorce.“

Když jsem se poprvé setkala s hlubinnou představivostí netušila jsem jak mi to radikálně změní život a to tak transformativní silou. Od  té  doby  mě  moji  vnitřní  průvodci  doprovázeli skrze  léčivé  procesy  (a to i na fyzické rovině) a krok za krokem mě přiváděli k jádru toho kým jsem. Díky nim jsem poznala, ze je toho mnohem více k objevení a žití, než jsem si mohla vubec pomyslet.

Když jsem vroce 2003 začala výcvik s Stevem Gallegosem, začala se ve mně uzdravovat stará zranění a začala jsem objevovat nový, nepoznaný potenciál. Jsem velmi ráda a děkuji za setkání se Stevem, za jeho vedení a učení.

Deep-imagery přinesla do mého života nové směřování a to ve všech oblastech života. Jsem ráda, že provázení druhých za zvířaty se stala mou profesí vedle oblasti, kde jsem již působila – oblast grafického a webového designu. V obou dvou vedu lidi k tvořivému vyjádření toho kým jsou.

“Vždy žasnu nad tím, s jakou láskou a důvtipem nás vnitřní zvířata povzbudí a přivedou k objevení ještě nepoznaných částí toho, kým jsme.“

Mayana vede semáře Deep Imagery v Praze v Maitrei.

Ph.D. Eligio Stephen Gallegos (USA) – tvůrce metody Personal Totem Pole Process®

Doktor psychologie a psychoterapeut, autor mnoha knih

steve1Steve Gallegos se narodil v roce 1934 v Novém Mexiku na jihozápadě Spojených států. Má v sobě krev původních obyvatel Ameriky – Indiánů, dále Angličanů a Irů.  Jako dítě vyrůstal v místní Hispánské kultuře a mluvil jak anglicky tak španělsky.
Byl zručný a umělecky talentovaný a od nízkého věku se zabýval řezbářstvím, prací s kůží a stříbrem, maloval a kreslil. Už tehdy neměl rád školní omezování a usměrňování, a to i když byl velmi chytrý a nadaný student.

Po vojně dokončil univerzitu ve Wiskonzinu, profesuru v Novem Mexiku a doktorát v oboru psychologie na univerzitě ve státě Florida. V letech 1967 – 1981 učil na univerzitě v Georgii. Po 14 letech, kdy jako profesor vyučoval psychologii, odjel na rezidenční stáž do Oregonu a začal svoji psychoterapeutickou praxi.

Zatímco byl v Oregonu, prošel spirituální zkušeností, která jej od základů změnila. Tuto zkušenost popisuje v knize Osobní totem (The Personal Totem Pole Process, v ceštine vydala Maitrea). Prožitek popisuje jako “spontánní setkání se “živostmi,” které jsou zakořeněny v mých energetických centrech a které se ukazují primárně jako zvířata. K nim se můžeme dostat pouze na “území” hlubinné imaginace. Pochopil jsem, že učitel, kterého jsem celý život hledal, ve skutečnosti je hluboko na “území” mé imaginace a že tam vždycky byl.”

Od té doby je jeho životním posláním provádět druhé lidi a seznamovat je s jejich vnitřními zvířaty a vést je k znovuobjevení moudrosti této brány poznání – moudrosti imaginace. V současnosti nabízí prožitkové semináře a výcviky, kde učí ostatní pracovat s hlubinnou imaginací. Učí v USA, Irsku, Německu, Rakousku, Francii, Dánsku, České republice, Makedonii, Portugalsku a v Australii.

Steve vede semináře Deep Imagery v Praze v Maitrei.